Studium v zahraničí

Erasmus

Ceepus

 

Erasmus

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020.

Obecné informace o programu Erasmus+ jsou uvedeny na webu Centra zahraniční spolupráce MU (http://czs.muni.cz/cs/), následující informace souvisejí přímo s možností studijních pobytů pro studenty bohemistiky.

Partnerské univerzity ÚČJ, konkrétní příslušná pracoviště, úrovně studia, pro něž je smlouva uzavřena, a kontakt na tamější oborové koordinátory, ev. na další osoby, jež se na uvedených pracovištích věnují rovněž bohemistice:

 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
  Languages and Philological Studies / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 10 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Norbert Nübler (nuebler@slav.uni-kiel.de)
 • Universität Leipzig
  Languagues and Philological Sciences / Slavistics
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 6 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Kersten Krüger (kruger@uni-leipzig.de)
 • Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 6 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Francois Esvan (francois@esvan.net)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Hana Barone; Petra Macurová
  – kontakt je dostupný na Facebooku
 • Université Nice Sophia Antipolis
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 20 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Bohdana Librová (bohdana.librova@unice.fr)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Tobias Scheer (scheer@unice.fr)
 • University of Sheffield
  Languages and Philological Sciences / Czech Language
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 2 studenti na 10 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Neil Bermel (n.bermel@sheffield.ac.uk); Liudmila Nedialkova (l.nedialkova@sheffield.ac.uk)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Linda Hanna (l.hanna@sheffield.ac.uk); Luděk Knittl (l.knittl@sheffield.ac.uk)
 • Università degli Studi di Udine
  Languages and Philological Sciences / Bohemistics
  Bc., Mgr.; celkem 1 student na 6 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Anna Maria Perissutti (annaperissutti@yahoo.com)
 • Uniwersytet Wrocławski
  Faculty of Philology / Department of Slavonic Studies
  Bc., Mgr., Ph.D.; celkem 1 student na 10 měsíců
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě: Joanna Kula (joanna.kula@uni.wroc.pl)
  další možné kontakty na příslušném pracovišti: Lenka Ptak (lenka.ptak@uwr.edu.pl)
 • Sveučilište u Zagrebu
  Languages and Philological Sciences / Slavic Languages
  Bc., Mgr.; celkem 4 studenti na 20 měsíců; společná smlouva s Ústavem slavistiky FF MU
  oborový koordinátor uvedený ve stávající smlouvě:
  Ivana Brkovic (ivana.brkovic@ffzg.hr); Durdica Čilic Škeljo (dcskeljo@ffzg.hr)

V případě zájmu o pobyt v Salzburgu nebo v Postupimi je třeba kontaktovat koordinátora programu Erasmus+ na ÚČJ dr. Michala Křístka (viz níže). Možnost vycestovat do těchto míst rovněž existuje, je však nutno nejprve zjistit aktuální situaci na partnerské univerzitě.

Termíny konání výběrových řízení

Konají se minimálně jednou ročně, vždy zhruba v únoru/březnu (pobyty na podzimní nebo jarní semestr nadcházejícího akademického roku), podle aktuální situace se cca v červnu může konat i druhé kolo (pouze pro jarní semestr nadcházejícího akademického roku), výjimečně ještě třetí kolo v září (opět pouze pro jarní semestr, a to aktuálního akademického roku).

O konání výběrového řízení bývají studenti vždy informováni e-mailem.

Požadavky na uchazeče

Pro zájemce o studentské mobility Erasmus+, kteří jsou studenty Ústavu českého jazyka, platí, že musejí dosahovat aktuálního studijního průměru do 2,4 (včetně).

Výše stipendia

Odvíjí se od výše životních nákladů v příslušné zemi. Obecné informace se nachází na webu CZS, měli byste však věnovat pozornost také směrnici děkana FF, která se týká kompenzační podpory mobilit Erasmus+ (jedná se o možnost doplňkového financování nákladů na pobyt): https://is.muni.cz/do/phil/uredni_deska/8361257/4-2015_stipendijni_program_pro_erasmusplus.pdf

Uznávání výsledků studia v zahraničí

Na ÚČJ zajišťuje dr. Michal Křístek.

Starší zprávy ze studijních pobytů

Jsou k dispozici na: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

(možno vyhledat přímo konkrétní zahraniční univerzitu).

Kontakt na studenty ÚČJ, kteří v předchozích letech absolvovali studijní pobyt na partnerských zahraničních univerzitách, na vyžádání poskytne dr. Michal Křístek (viz níže).

Další informace

Je samozřejmě zapotřebí, aby vybraní zájemci po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení potvrdili přijetí nominace.

Všechny formality spojené s výjezdem – např. výběr kursů nabízených partnerskou univerzitou, které vybraní zájemci plánují během mobility absolvovat – je nutné vyřídit během semestru, jenž předchází uskutečnění mobility (tedy nikoliv např. během hlavních prázdnin).

Studenti Ústavu českého jazyka mohou rovněž absolvovat pracovní stáže Erasmus+, ty však nejsou pracovištěm přímo organizovány, je tedy na eventuálních zájemcích, aby si vhodné místo vybrali samostatně, bližší podrobnosti lze konzultovat s koordinátorem.

Kontakt

V případě zájmu o mobilitu v programu Erasmus+ se obracejte na PhDr. Michala Křístka, M.Phil., Ph.D. (ucjerasmus@phil.muni.cz).

Více o programu Erasmus+ se lze dozvědět také na pravidelné schůzce, o jejímž konání (zhruba v únoru/březnu) bývají studenti vždy informováni.

 

Ceepus

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program, v současnosti platí mezinárodní dohoda CEEPUS III (od 1. 5. 2011 do r. 2018).

Kdo se může o stipendium v programu ucházet
 • prezenční studenti bakalářských programů (od ukončeného druhého semestru)
 • prezenční studenti magisterských a doktorských programů
 • vysokoškolští pedagogové

V rámci studia na ÚČJ FF MU je možnost vycestovat přes CEEPUS doporučována především doktorandům.

O definitivním počtu stipendií přidělených pro daný akademický rok rozhoduje hlavní koordinátor ve Vídni.

Jak vyjet
 • v rámci sítí vysokých škol
 • individuálně jako tzv. freemover (pak je nutné zajistit si akceptační dopis z hostitelské univerzity a dále dva doporučující dopisy z domovské univerzity; bližší informace poskytne zájemcům o freemoverské místo Lucie Rychnovská: rychnovska@phil.muni.cz)

Přednost mají aktivity v rámci sítí.

Síť na ÚČJ FF MU

Ústav českého jazyka FF MU je zapojen do sítě Jazyk a literatura ve středoevropském kontextu (Language and literature in a Central European context). V jejím rámci je navázána spolupráce s následujícími univerzitami:

 • Chorvatsko
  Záhřeb:          University of Zagreb
 • Maďarsko
  Budapešť:      Eötvös Loránd University
  Budapešť:      Károli Gáspár University of the Reformed Church
  Debrecín:       University of Debrecen
  Segedín:        University of Szeged
 • Polsko
  Krakov:          Jagiellonian University in Cracow
  Poznaň:         Adam Mickiewicz University Poznań
  Varšava:        Warsaw University
  Vratislav:       University of Wroclaw
 • Rakousko
  Vídeň:            University of Vienna
 • Rumunsko
  Bukurešť:       University of Bucharest
 • Slovensko
  Bratislava:      Comenius University in Bratislava
 • Slovinsko
  Lublaň:           University of Ljubljana
 • Srbsko
  Bělehrad:       Belgrade University
  Nový Sad:      University of Novi Sad
Délka pobytu

Standardní doba pobytu je:

 • pro studenty 4 měsíce
 • pro doktorandy 2 měsíce
 • pro učitele 1 měsíc

Stipendium může být uděleno i na kratší dobu, lze o něj žádat opakovaně, maximální doba pobytu je však omezena na 10 měsíců. Pedagogové mají povinnost odučit alespoň 6 hodin během 5 pracovních dnů.

Finanční podmínky

Student/pedagog získává stipendium, které vyplácí cílová země. Informace o výši stipendia v jednotlivých zemích najdete na na www.ceepus.info (Home – vlajka daného státu).

Uznávání předmětů/kreditů z pobytu v zahraničí

Centrum zahraniční spolupráce MU vyžaduje po studentovi podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu (viz čl. 9, od. 1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity; více informací najdete na webových stránkách CZS věnovaných uznávání předmětů ze studijních a pracovních pobytů studentů MU).

Před výjezdem se student musí dohodnout s vyučujícími na domácí univerzitě, které předměty absolvované v zahraničí mu bude možno uznat. Pokud nepřerušuje studium, musí mít dostatek kreditů pro postup do dalšího semestru.

Uznáváním výsledků studia v zahraničí je na ÚČJ FF MU pověřen PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

Důležité termíny

Pro výjezd v rámci sítě:

 • sběr přihlášek do začátku prosince daného kalendářního roku na následující akademický rok
 • požadavky poté odeslány hlavnímu koordinátorovi sítě do Vídně, kde probíhá rozhodovací proces, výsledky obvykle známy během května
 • v případě získání stipendia:

do 15. června založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující podzimní semestr,

do 30. října založení přihlášky na www.ceepus.info pro následující jarní semestr

Přihláška musí být v anglickém jazyce, o postupu jejího vyplnění a termínech, které je třeba dodržet, jsou úspěšní kandidáti vždy informováni e-mailem.

Pro freemovery:

 • uzávěrka přihlášek do 30. listopadu (stipendia jsou freemoverům udělována jen na jarní semestr)
Kontakt, další informace

V případě zájmu o mobilitu v programu CEEPUS kontaktujte Lucii Rychnovskou (rychnovska@phil.muni.cz), která vám sdělí bližší informace.

Obecné údaje o programu najdete na:

ÚČJ FF MU získal ocenění Národní kanceláře CEEPUS

Ve čtvrtek 26. května 2016 ocenila Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize je udělován již od roku 2012 a v letošním roce ho získalo šest pracovišť z pěti českých univerzit. Jednou z oceněných byla i mobilitní síť Ústavu českého jazyka FF MU s názvem Language and literature in a Central European context, vedená Mgr. Lucií Rychnovskou, Ph.D.