Publikační činnost

69 záznamů « 2 z 2 »

2001

Stará čeština pro nefilology Pleskalová, Jana (2001) Stará čeština pro nefilology Brno, 2001, ISBN: 80-210-2733-9, (2. vyd., Brno, ISBN 978-80-210-5015-0).

2000

Čeština - univerzália a specifika 2 Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.) (2000) Čeština - univerzália a specifika 2 Brno, 2000, ISBN: 80-210-2262-0.
Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech Hladká, Zdeňka (2000) Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech Brno, 2000, ISBN: 80-210-2290-6.

1999

U nás ve Vídni Balhar, Jan; Kloferová, Stanislava; Vojtová, Jarmila (1999) U nás ve Vídni Brno, 1999, ISBN: 80-210-2128-4.
Čeština - univerzália a specifika Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.) (1999) Čeština - univerzália a specifika 1999, ISBN: 80-210-2025-3.
Česká kompozita diachronně Šlosar, Dušan (1999) Česká kompozita diachronně Brno, 1999, ISBN: 80-210-2071-7.

1998

Skladba češtiny Grepl, Miroslav; Karlík, Petr (1998) Skladba češtiny Votobia, Olomouc, 1998, ISBN: 80-7198-281-4.
Jazyk a kultura vyjadřování Karlík, Petr; Krčmová, Marie (Ed.) (1998) Jazyk a kultura vyjadřování Brno, 1998, ISBN: 80-210-1801-1.
Tvoření nejstarších českých osobních jmen Pleskalová, Jana (1998) Tvoření nejstarších českých osobních jmen Brno, 1998, ISBN: 80-210-1878-X.

1996

Příruční mluvnice češtiny Karlík, Petr; Nekula, Marek; Rusínová, Zdenka (1996) Příruční mluvnice češtiny Praha, 1996, ISBN: 80-7106-134-4, (2. opr. vydání).

1995

Příruční mluvnice češtiny Karlík, Petr; Nekula, Marek; Rusínová, Zdenka (1995) Příruční mluvnice češtiny Praha, 1995, ISBN: 80-7106-134-4.
Studie o českém souvětí Karlík, Petr (1995) Studie o českém souvětí Brno, 1995, ISBN: 80-210-1084-3.
Pocta Dušanu Šlosarovi Karlík, Petr; Pleskalová, Jana; Rusínová, Zdenka (Ed.) (1995) Pocta Dušanu Šlosarovi Boskovice, 1995, ISBN: 80-85834-39-1.

1992

Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku Pleskalová, Jana (1992) Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku Jinočany, 1992.

1991

Gramatika česká Jana Blahoslava Čejka, Mirek; Šlosar, Dušan; Nechutová, Jana (1991) Gramatika česká Jana Blahoslava Brno, 1991, ISBN: 80-210-0252-2.

1989

Skladba spisovné češtiny Grepl, Miroslav; Karlík, Petr (1989) Skladba spisovné češtiny Praha, 1989, ISBN: 14-608-86.

1986

Historická mluvnice češtiny Lamprecht, Arnošt; Šlosar, Dušan; Bauer, Jaroslav (1986) Historická mluvnice češtiny Praha, 1986, ISBN: 14-599-86.

1984

Tvoření staročeských adverbií Rusínová, Zdenka (1984) Tvoření staročeských adverbií Brno, 1984, ISBN: 55-011-84.

1981

Slovotvorný vývoj českého slovesa Šlosar, Dušan (1981) Slovotvorný vývoj českého slovesa Brno, 1981, ISBN: 55-983-81.
69 záznamů « 2 z 2 »