Publikační činnost

69 záznamů « 1 z 2 »

2016

Linguistica Brunensia – Festschrift for Petr Karlík 64(1)/2016 Ziková, Markéta; Caha, Pavel (2016) Linguistica Brunensia – Festschrift for Petr Karlík 64(1)/2016 In: 2016, (Masarykova univerzita, Brno, 2016).

2015

Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar Ziková, Markéta; Caha, Pavel; Dočekal, Mojmír (Ed.) (2015) Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar Peter Lang, Frankfurt am Main, 2015, ISBN: 978-3-631-66251-9, (Proceedings of FDSL 10.5, Brno 2014).

2014

Gramatika a lexikon češtiny Karlík, Petr (2014) Gramatika a lexikon češtiny 2014, ISBN: 978-80-210-6845-2.
Historická mluvnice češtiny I Kosek, Pavel (2014) Historická mluvnice češtiny I 2014, ISBN: 978-80-210-6906-0.
Historická mluvnice češtiny  - překlenovací seminář Kosek, Pavel (2014) Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář 2014, ISBN: 978-80-210-6974-9.
Česká morfologie a korpusy Osolsobě, Klára (2014) Česká morfologie a korpusy Praha, 2014, ISBN: 978-80-246-2562-1.
Vlastní jména osobní v češtině Pleskalová, Jana (2014) Vlastní jména osobní v češtině 2014, ISBN: 978-80-210-6938-1.
Úvod do slabičné typologie Ziková, Markéta (2014) Úvod do slabičné typologie 2014, ISBN: 978-80-210-6924-4.

2013

111 let českého dopisu v korpusovém zpracování Hladká, Zdeňka (2013) 111 let českého dopisu v korpusovém zpracování 03.01.2013.
Soukromá korespondence jako lingvistický pramen Hladká, Zdeňka (2013) Soukromá korespondence jako lingvistický pramen Masarykova univerzita, Brno, 2013, ISBN: 978-80-210-6140-8.
Enklitika v češtině barokní doby Kosek, Pavel (2013) Enklitika v češtině barokní doby Brno, 2013, ISBN: 978-80-7294-897-0.

2012

Slavic Langugaes in Formal Grammar Ziková, Markéta; Dočekal, Mojmír (Ed.) (2012) Slavic Langugaes in Formal Grammar Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, ISBN: 978-3-631-63609-1, (Proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010.).
Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky Kosek, Pavel; Slavický, Tomáš; Škarpová, Marie (2012) Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky In: Host, Brno, 2012, ISBN: 978-80-7294-918-2.
A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the context of Czech and British scolarly discouses) Křístek, Michal (2012) A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the context of Czech and British scolarly discouses) Masarykova univerzita, Brno, 2012, ISBN: 978-80-210-5944-3.
Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda Hladká, Zdeňka; Martincová, Olga (2012) Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda Masarykova univerzita, Brno, 2012, ISBN: 978-80-210-6112-5.

2011

Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010 Pleskalová, Jana (2011) Vývoj vlastních jmen osobních v českých zemích v letech 1000–2010 Host - Masarykova univerzita, Brno, 2011, ISBN: 978-80-210-6056-2, (ISBN 978-80-7294-835-5 (Host)).
Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny Osolsobě, Klára (2011) Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny Brno, 2011, ISBN: 978-80-210-5565-0.
Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) Čornejová, Michaela; Rychnovská, Lucie; Zemanová, Jana (Ed.) (2011) Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) Host, Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-508-5.
Jak dál v syntaxi Grepl, Miroslav (2011) Jak dál v syntaxi Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-511-5.
Pokušení struktury Rusínová, Zdenka (2011) Pokušení struktury Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-434-7.
Karlík a továrna na lingvistiku Bičan, Aleš; Klaška, Jan; Macurová, Petra; Zmrzlíková, Jana (Ed.) (2011) Karlík a továrna na lingvistiku Host - Masarykova univerzita, Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-412-5, (Sborník prací uspořádaný u příležitosti šedesátých narozenin prof. Petra Karlíka).

2010

Antiqua Cuthna 4. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680) Škarpová, Marie; Kosek, Pavel; Slavický, Tomáš; Bělohlávková, Petra (Ed.) (2010) Antiqua Cuthna 4. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680) SOA Praha - SOA Kutná Hora, 2010, ISBN: 978-80-86772-51-6, (ISBN 978-80-86791-89-0 (Koniasch Latin Press)).
Opera Bohemica Minora Šlosar, Dušan (2010) Opera Bohemica Minora Host, Brno, 2010, ISBN: 978-80-7294-390-6.
Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky David, Jaroslav; Harvalík, Milan; Čornejová, Michaela (Ed.) (2010) Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky Ostrava - Praha, 2010, ISBN: 978-80-7368-779-3.
Development of Language through the Lens of Formal Linguistics Karlík, Petr (Ed.) (2010) Development of Language through the Lens of Formal Linguistics 2010, ISBN: 978-3-89586-587-9.

2009

Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře Bromová, Veronika (2009) Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře Brno, 2009, ISBN: 978-80-210-5005-1.
Tvoření nejstarších českých místních jmen Čornejová, Michaela (2009) Tvoření nejstarších českých místních jmen Brno, 2009, ISBN: 978-80-210-5027-3.
Czech in Formal Grammar Dočekal, Mojmír; Ziková, Markéta (Ed.) (2009) Czech in Formal Grammar 2009, ISBN: 978-3-89586-282-3.
Stará čeština pro nefilology Pleskalová, Jana (2009) Stará čeština pro nefilology Brno, 2009, ISBN: 80-210-2733-9, (2. vyd ISBN 978-80-210-5015-0).
Spisovný jazyk v dějinách české společnosti Šlosar, Dušan; Večerka, Radoslav; Dvořák, Jan; Malčík, Petr (Ed.) (2009) Spisovný jazyk v dějinách české společnosti Brno, 2009, ISBN: 978-80-7294-311-1.

2008

Jazyk a jeho proměny Čornejová, Michaela; Kosek, Pavel (Ed.) (2008) Jazyk a jeho proměny Brno, 2008, ISBN: 978-80-7294-301-2.
Slovník středomoravského nářečí horského typu Vojtová, Jarmila (2008) Slovník středomoravského nářečí horského typu 2008, ISBN: 978-80-210-4674-0, (recenzenti PhDr. Jan Balhar, prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.).

2007

Czech in Generative Grammar Dočekal, Mojmír; Karlík, Petr; Zmrzlíková, Jana (Ed.) (2007) Czech in Generative Grammar LINCOM, 2007, ISBN: 9783895860799.
Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky Pleskalová, Jana; Krčmová, Marie; Večerka, Radoslav; Karlík, Petr (Ed.) (2007) Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky Academia, Praha, 2007, ISBN: 978-80-200-1523-5.

2006

Otisky Šlosar, Dušan (2006) Otisky Praha, 2006, ISBN: 80-7363-029-X, (Ilustrace Jan Steklík).

2005

Setkání bohemistů Cikháj 2004 Awadová, Linda (Ed.) (2005) Setkání bohemistů Cikháj 2004 Brno, 2005.
Setkání bohemistů Cikháj 2005 Awadová, Linda (Ed.) (2005) Setkání bohemistů Cikháj 2005 Brno, 2005, ISBN: 80-210-3929-9.
Modality in Slavonic Languages Hansen, Björn; Karlík, Petr (Ed.) (2005) Modality in Slavonic Languages Mnichov, 2005, ISBN: 3-87690-916-3.
Tisíciletá Šlosar, Dušan (2005) Tisíciletá Praha, 2005, ISBN: 80-7363-028-1, (Ilustrace Jan Steklík).
Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS Hladká, Zdeňka (2005) Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS 01.01.2005.

2004

Setkání bohemistů Cikháj 2003 Awadová, Linda (Ed.) (2004) Setkání bohemistů Cikháj 2003 Brno, 2004.
Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození Vintr, Josef; Pleskalová, Jana (Ed.) (2004) Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození Praha, 2004, ISBN: 80-200-1183-8, (Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung).
Jazyčník Šlosar, Dušan (2004) Jazyčník Praha, 2004, ISBN: 80-7363-005-2, (Ilustrace Jan Steklík).
Korpus jako zdroj dat o češtině Karlík, Petr (Ed.) (2004) Korpus jako zdroj dat o češtině Brno, 2004, ISBN: 80-210-3595-1.
Čeština - univerzália a specifika 5 Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.) (2004) Čeština - univerzália a specifika 5 Praha, 2004, ISBN: 80-7106-659-1.
Život s morfémy Karlík, Petr; Pleskalová, Jana (Ed.) (2004) Život s morfémy Brno, 2004, ISBN: 80-210-3373-8, (Sborník studií na počest Zdenky Rusínové).

2003

Spojovací prostředky v češtině období baroka Kosek, Pavel (2003) Spojovací prostředky v češtině období baroka Ostrava, 2003, ISBN: 80-7042-630-6.

2002

Čeština - univerzália a specifika 4 Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.) (2002) Čeština - univerzália a specifika 4 Praha, 2002, ISBN: 80-7106-611-7.
Encyklopedický slovník češtiny Karlík, Petr; Nekula, Marek; Pleskalová, Jana (Ed.) (2002) Encyklopedický slovník češtiny Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2002, ISBN: 80-7106-484-X.

2001

Čeština - univerzália a specifika 3 Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.) (2001) Čeština - univerzália a specifika 3 Brno, 2001, ISBN: 80-210-2532-8.
69 záznamů « 1 z 2 »