Konference a workshopy

Připravované

Realizované

 

Připravované konference a workshopy

Realizované konference a workshopy

Doktorandský den Brno – Regensburg

popis: přednáškový den, v jehož rámci představí svoji práci doktorandi ÚČJ FF MU a hosté z centra bohemistických studií Bohemicum Regensburg – Passau.

termín: 11. listopadu 2016

místo: FF MU (budova M,  Joštova 13)

organizace: ÚČJ FF MU

SinFonIJA 9 (The ninth conference on Syntax, Phonology and Language Analysis)

popis: 9. ročník formálnělingvistické konference, která je organizována
každoročně různými univerzitami na území bývalého Rakouska-Uherska.

termín: 15.-17. září 2016

místo: FF MU (budova B, A. Nováka 1)

organizace: ÚČJ FF MU, ÚJaB FF MU

web: https://sites.google.com/site/sinfonija9

EGG: 22. ročník Letní školy generativní gramatiky ve střední a východní Evropě

termín:  27. 6. – 7. 8. 2015

místo: Brno

web: http://www.eggschool.org/

Formal Description of Slavic Languages (FDSL 10.5)

termín: 4.-6. 12. 2014

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU, ÚJaB FF MU

web: http://www.phil.muni.cz/jazyk/fdsl_2014

sborník: Slavic Languages in the Perspective of Formal Grammar

Konference studentů českého jazyka

temín: 4. 10. 2013

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

sborník: elektronická verze dostupná ZDE (.pdf)

Korespondenční texty a jejich lingvistické využití

termín: 24. 11. 2011

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

web: http://www.phil.muni.cz/cest/korespondence

Kognice 2011

termín: 22.-24. 9. 2011

místo: Brno

Formal Description of Slavic Languages 8.5

termín: 25.-27. 11. 2010

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU, ÚJaB FF MU

sborník: Slavic Languages in Formal Grammar

Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

termín: 23.-25. 9. 2010

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

web: http://www.phil.muni.cz/cest/pravopis.html

sborník: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Čeština ve formální gramatice

termín: 12.-14. 2. 2009

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU, ÚJaB FF MU

sborník: Czech in Formal Grammar

Fridrich Bridelius SJ – stále nový a neznámý

popis: mezioborová konference

termín: 28.-29. 11. 2008

místo: Kutná Hora

edice: Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky

Modalita ve slovenských jazycích

termín: 19.-21. 11. 2004

místo: Univerzita Řezno

organizace: ÚČJ FF MU, Institut für Slavistik (Universität Regensburg)

web: http://www.phil.muni.cz/cest/modalita.html

sborník: Modality in Slavonic Languages

Korpus jako zdroj dat o češtině

termín: 4.-6. 11. 2004

místo: Šlapanice u Brna

organizace: ÚČJ FF MU, ÚJČ AV ČR

web: http://www.phil.muni.cz/cest/korpus2004.html

sborník: Korpus jako zdroj dat o češtině

Čeština – univerzália a specifika 5

termín: 13.-15. 11. 2003

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

web: http://www.phil.muni.cz/cest/cus/index.html

sborník: Čeština – univerzália a specifika 5

Čeština – univerzália a specifika 4

termín: 15.-17. 11. 2001

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

web: http://sweb.cz/slapanice

sborník: Čeština – univerzália a specifika 4

Čeština – univerzália a specifika 3

termín: 22.-24. 11. 2000

místo: Brno

organizace: ÚČJ FF MU

sborník: Čeština – univerzália a specifika 3

Čeština – univerzália a specifika 2

termín: 17.-19. 11. 1999

místo: Šlapanice u Brna

organizace: ÚČJ FF MU

sborník: Čeština – univerzália a specifika 2

Čeština – univerzália a specifika

termín: 17.-18. 11. 1998

místo: Šlapanice u Brna

organizace: ÚČJ FF MU

sborník: Čeština – univerzália a specifika