Granty a projekty

Aktuálně řešené

Úspěšně vyřešené

 

Aktuálně řešené granty a projekty (řazeno dle počátku projektu)

Lineární kontiguita v jazyce

Období: 1/2017 – 12/2019

Kód: GA17-10144S

Investor: GAČR

Hl. řešitel: Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

Vývoj českých pronominálních enklitik

Období: 1/2017 – 12/2019

Kód: GA17-02545S

Investor:  GA ČR

Hl. řešitel:  doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Čeština v jednotě synchronie a diachronie 2017

Období: 1/2017 – 12/2017

Kód: MUNI/A/0915/2016

Investor: MU

Hl. řešitel: doc. PhDr. Klára Osolsobě, dr.

Jak učit češtinu jako cizí jazyk prostřednictvím online technologií

Období: 1/2017 – 12/2017

Kód: MUNI/FR/1526/2016

Investor: Fond rozvoje MU

Hl. řešitel: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

Language and literature in a Central European context

Období: 9/2016 – 8/2017

Kód: CIII-AT-0012-12-1617

Investor: MŠMT

Řešitel: Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Phonological Theory Agora: international network

Období: 1/2015 – 12/2018

Investor: CNRS – Institut des sciences humaines et Sociales

Koordinátor pro ČR: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Web: http://pta.cnrs.fr/

Úspěšně vyřešené granty a projekty (řazeno dle počátku projektu)

Podpora VaV-PLIN

Období: 3/2016 – 12/2016

Kód: MU ROZV/24/FF/PLIN/2016

Investor: Fond rozvoje MU

Hl. řešitel: doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.

Language and literature in a Central European context

Období: 9/2015 – 8/2016

Kód: CIII-AT-0012-11-1516

Investor: MŠMT

Řešitel: Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. 

Čeština a jazyková typologie

Období: 1/2015 – 12/2015

Kód: MUNI/FR/1145/2014

Investor: Fond rozvoje MU

Hl. řešitel: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Morfonologie češtiny: alternace vokalické délky

Období: 1/2014 – 12/2016

Kód: GA14­‑04215S

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Konference studentů českého jazyka 2013 (KSČJ2013)

Období: 1/2013 – 12/2013

Kód: MUNI/B/0796/2012

Investor: MU

Hl. řešitel: Mgr. Pavlína Vališová

FF jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA)

Období: 1. 4. 2012 – 30. 3. 2015

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0228

Investor: MŠMT

Člen řešitelského týmu: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)

Období: 1/2012 – 12/2014

Kód: CZ.1.07/2.2.00/28.0039

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

Nový encyklopedický slovník češtiny online (Enc­‑Czech online)

Období: 1/2011 – 12/2015

Kód: GAP406/11/0294

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy

Období: 1/2011 – 12/2013

Kód: GPP406/11/P082

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Využití korpusových dat ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Období: 1/2011 – 12/2011

Kód: MUNI/21/VAL/2011

Investor: MU

Hl. řešitel: Mgr. Pavlína Vališová

Čeština v jednotě synchronie a diachronie

Období: 1/2010 – 12/2014 (5 fází)

Kód: MUNI/A/0792/2013 (kód poslední fáze)

Investor: MU

Hl. řešitel: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc. (1.–4. fáze); doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (5. fáze)

Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) – mezioborově koncipovaná kritická edice

Období: 1/2010 – 12/2012

Kód: GAP406/10/1454

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Soukromá korespondence 20. století. Rozšíření korpusových zdrojů, nové možnosti lingvistického využití

Období: 1/2010 – 12/2012

Kód: GAP406/10/0823

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: doc. PhDr. Zdenka Hladká, Dr.

Formální přístupy k verbální prefixaci a vidu v současné češtině

Období: 1/2009 – 12/2011

Kód: GA405/09/0677

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.

Soudobá přísloví a idiomatická rčení v České republice a v Rakousku

Období: 1/2009 – 12/2011 (3 fáze)

Kód: 61p1 (kód poslední fáze)

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních

Období: 1/2007 – 12/2011

Kód: MSM0021622435

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: doc. PhDr. Dáša Bartoňková, CSc.

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.; prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.; doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Klíč k učebnici češtiny Čeština fascinující svou rozmanitostí + CD pro studující z německy hovořících zemí

Období: 1/2007 – 12/2007

Kód: 48p4

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Jazyk a literatura ve středoevropském kontextu

Období: 9/2006 – 8/2015 (9 fází)

Kód: III-AT-0012-10-1415 (kód 9. fáze)

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D. (1.–5. fáze); Mgr. Lucie Rychnovská (6.–9. fáze)

Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)

Období: 1/2005 – 12/2011

Kód: LC546

Investor: MŠMT

Hl. řešitel: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Jungmannova Slovesnost v kontextu moderní české stylistiky

Období: 1/2005 – 12/2007

Kód: GP405/05/P256

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

Dějiny české jazykovědné bohemistiky

Období: 1/2003 – 12/2005

Kód: GA405/03/1418

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledulexikologicko‑lexikografického a dialektologického

Období: 1/2003 – 12/2005

Kód: GA405/03/0248

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: doc. PhDr. Zdenka Hladká, Dr.

Čeština v jazykovědných pojmech (Slovník)

Období: 1/1998 – 1/2000

Kód: GA405/98/0746

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

Skladba češtiny

Období: 1/1995 – 1/1996

Kód: GA405/95/0513

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.

Praktická mluvnice českého jazyka

Období: 1/1994 – 1/1995

Kód: GA405/94/1527

Investor: GA ČR

Hl. řešitel: prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc.