Věda a výzkum

Ústav českého jazyka FF MU badatelsky pokrývá problematiku synchronního i diachronního popisu češtiny. Podílí se na řadě mezinárodních bohemistických a šíře lingvistických  projektů, a to i v pozici hlavního řešitele a koordinátora, organizuje mezinárodní konference a  workshopy.

Výzkum  v ÚČJ je aktuálně orientován do několika hlavních směrů:

  • synchronní lingvistika (syntax, morfologie, fonologie; formální přístupy k jazyku ad.)
  • diachronní lingvistika (syntax, ortografické systémy, onomastika ad.)
  • korpusová a počítačová lingvistika

Granty a projekty

Konference a workshopy

Publikační činnost