Užitečné odkazy

Důležitá bohemistická pracoviště a užitečné odkazy

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Internetová jazyková příručka
Jazyková poradna
Elektronické slovníky a zdroje 

(PSJČ, SSJČ, Vokabulář webový, Český jazykový atlas aj.)

Ústav Českého národního korpusu

 

Další bohemistická pracoviště v rámci FF jiných univerzit

Ústav českého jazyka a teorie komunikace Univerzity Karlovy
Ústav bohemistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Katedra bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci
Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě
Katedra českého jazyka Ostravské univerzity v Ostravě