Průběh studia

(Informace pro obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika přinášejí webové stránky tohoto oboru: http://www.pocitacova-lingvistika.cz)

Průběh bakalářského  a navazujícího magisterského studia

obory  Český jazyk a literatura (bakalářské a navazující magisterské studium)

           Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (navazující magisterské studium)

Níže uvedené informace z Informačního systému (IS) Masarykovy univerzity je třeba vždy vztáhnout ke konkrétnímu roku a jarnímu nebo podzimnímu semestru.

Údaje se mohou  lišit pro jednotlivé imatrikulační ročníky. Proto se student musí vždy řídit individuální kontrolní šablonou!

Informace podle ISu (zobrazí se rozcestník na registrační a kontrolní šablony jednotlivých oborů, z nichž je možno se dále dostat k informacím o povinných a povinně volitelných předmětech, o doporučeném studijním plánu ad.): zde

Orientační přehled kurzů nabízených ÚČJ pro výše zmiňované obory (dle akademického roku 2016-17):

Studijní a zkušební řád MU: zde

Konzultant pro studijní záležitosti za ÚČJ: Mgr. Zdeňka Šrámková (sramkova@phil.muni.cz)