Vlastní jména osobní v češtině

Vlastní jména osobní v češtině

Pleskalová, Jana

Vlastní jména osobní v češtině (Učební text)

2014, ISBN: 978-80-210-6938-1.

Skripta se věnují základním otázkám onomastické teorie a terminologie, zabývají se klasifikací onomastiky, přibližují antroponomastiku i jednotlivé druhy antroponym. Antroponyma jsou zkoumána jako součást frazémů, ve vztahu k literární komunikaci i ke kalendáři. Skripta zahrnují též vývoj české antroponymie a antroponomastiky.