Úvod do slabičné typologie

Úvod do slabičné typologie

Ziková, Markéta

Úvod do slabičné typologie (Učební text)

2014, ISBN: 978-80-210-6924-4.

Učebnice je úvodem do moderních teorií slabičné struktury (Onset-Rhyme Theory, Strict CVCV).