Tvoření nejstarších českých místních jmen

Tvoření nejstarších českých místních jmen

Čornejová, Michaela

Tvoření nejstarších českých místních jmen (Monografie)

Brno, 2009, ISBN: 978-80-210-5027-3.

Monografie je uceleným rozborem utvářenosti nejstarších českých místních jmen, doložených do r. 1278. Vychází ze slovotvorné teorie M. Dokulila a navazuje na popis tvoření staročeských apelativ a osobních jmen. Závěry shrnují stav ve staré češtině a umožňují vyslovit též prognózy dalšího vývoje systému českých místních jmen.

Publikaci je možno zakoupit na sekretariátě ÚČJ.
Cena 160 Kč