Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře

Veronika Bromová: Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. Brno, 2009, ISBN: 978-80-210-5005-1.