Stará čeština pro nefilology

Jana Pleskalová: Stará čeština pro nefilology. Brno, 2009, ISBN: 80-210-2733-9, (2. vyd ISBN 978-80-210-5015-0).