Soukromá korespondence jako lingvistický pramen

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen

Hladká, Zdeňka

Soukromá korespondence jako lingvistický pramen (Monografie)

Masarykova univerzita, Brno, 2013, ISBN: 978-80-210-6140-8.

Soukromé dopisy dlouhodobě poutají pozornost badatelů řady humanitních oborů. Cílem publikace je naznačit pestrost metodické škály současné lingvistické reflexe této všestranně zajímavé materie. Hlavní pozornost je věnována korpusovému zpracování soukromých dopisů z přelomu 20. a 21. století a využitelnosti těchto zdrojů pro (nejen) kvantitativně orientovaný výzkum současného jazykového úzu. Na analýzách korespondence významných osob české kultury (Bedřicha Smetany, Boženy Němcové, Jana Nerudy a Karla Čapka) jsou prezentovány možnosti metodických postupů z oblasti sociolingvistiky a pragmalingvistiky.