Slovník středomoravského nářečí horského typu

Slovník středomoravského nářečí horského typu

Vojtová, Jarmila

Slovník středomoravského nářečí horského typu (Monografie)

2008, ISBN: 978-80-210-4674-0, (recenzenti PhDr. Jan Balhar, prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.).

Předkládaný slovník je první prací, která v úplnosti zaznamenává a analyzuje lexikální zásobu nářečí na Moravě. Vedle dokumentární hodnoty shromážděné relativně úplné lexikální zásoby (zahrnující 9000 lexikálních jednotek a obsahující i výrazy doposud nezaznamenané) je hlavním přínosem práce popis typických strukturních rysů a obecných vývojových tendencí lexikální zásoby nářečí horského. Práce je určena nejen jako vědecký pramen a studijní pomůcka pro odborníky jazykovědce a posluchače bohemistiky, ale také je přínosná pro etnology, historiky, učitele a všechny zájemce o český jazyk a jeho nářečí.