Pokušení struktury

Zdenka Rusínová: Pokušení struktury. Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-434-7.