Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Klára Osolsobě: Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Brno, 2011, ISBN: 978-80-210-5565-0.