Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

Pleskalová, Jana; Krčmová, Marie; Večerka, Radoslav; Karlík, Petr (Ed.)

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (Monografie)

Academia, Praha, 2007, ISBN: 978-80-200-1523-5.

Dílo podává souhrnný pohled na vývoj lingvistického myšlení bohemistického a zaplňuje tak mezeru v našich znalostech o jazykovědné bohemistice jako vědním oboru. Ve studiích věnovaných většině jazykovědných disciplín jsou představeny a charakterizovány všechny rukopisné a pozdější tištěné práce, které měly a mají význam pro vývoj daného oboru. Kniha tak upozorňuje na kvalitní a přínosné výsledky českého myšlení o (mateřském) jazyce, podává orientaci v pramenech a v neposlední řadě též opravuje mnohá dodnes tradovaná chybná tvrzení.