Jazyk a jeho proměny

Čornejová, Michaela, Kosek, Pavel (Ed.): Jazyk a jeho proměny. Brno, 2008, ISBN: 978-80-7294-301-2.