Jak dál v syntaxi

Miroslav Grepl: Jak dál v syntaxi. Brno, 2011, ISBN: 978-80-7294-511-5.