Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář

Historická mluvnice češtiny  - překlenovací seminář

Kosek, Pavel

Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář (Učební text)

2014, ISBN: 978-80-210-6974-9.

Příručka vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář. Primárně je zaměřena na vývoj grafické a zvukové stavby češtiny. Výklad sleduje dynamiku českého fonologického systému od jeho praslovanských počátků až do současnosti, včetně českých nářečí.