Historická mluvnice češtiny – překlenovací seminář

Pavel Kosek: Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář. 2014, ISBN: 978-80-210-6974-9.