Historická mluvnice češtiny I

Historická mluvnice češtiny I

Kosek, Pavel

Historická mluvnice češtiny I (Učební text)

2014, ISBN: 978-80-210-6906-0.

Předložená příručka vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny. Zaměřuje se na podrobný výklad vývoje jednotlivých morfologických fenoménů češtiny od jejích počátků po současnost (s příležitostnými dialektologickými exkurzemi). Výklad je soustředěn zejména na otázky vývoje formální (flektivní) morfologie češtiny, v hrubých rysech reflektuje také vývoj funkční morfologie češtiny.