Gramatika a lexikon češtiny

Gramatika a lexikon češtiny

Karlík, Petr

Gramatika a lexikon češtiny (Učební text)

2014, ISBN: 978-80-210-6845-2.

V příručce jsou představeny základní ideje, které vedly k formulovaní dvou vlivných koncepcí generativní gramatiky, tzv. lexikalistická hypotéza a nelexikalistická hypotéza. Jazyková data, která potřebuje generativní gramatika, jsou zčásti jiná, než jsou data, se kterými pracuje deskriptivní gramatika. Hlavním cílem této příručky je proto poskytnout studentům formou několika případových studií analýzy empirických dat o češtině poznávaných generativní gramatikou.