Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky

Pavel Kosek, Tomáš Slavický, Marie Škarpová: Fridrich Bridelius: Jesličky, staré nové písničky. In: Host, Brno, 2012, ISBN: 978-80-7294-918-2.