Enklitika v češtině barokní doby

Pavel Kosek: Enklitika v češtině barokní doby. Brno, 2013, ISBN: 978-80-7294-897-0.