Čeština – univerzália a specifika

Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr (Ed.): Čeština - univerzália a specifika. 1999, ISBN: 80-210-2025-3.