Čeština – univerzália a specifika

Čeština - univerzália a specifika

Hladká, Zdeňka; Karlík, Petr (Ed.)

Čeština - univerzália a specifika (Sborník)

1999, ISBN: 80-210-2025-3.

Obsah sborníku:

Jan KOŘENSKÝ: Teoretický a metodologický vývoj v naší bohemistice

Petr KARLÍK: Co je to vedlejší věta?

Jarmila PANEVOVÁ: Valence a její univerzální a specifické projevy

Petr SGALL: Závislostní gramatika a slovosled v češtině a v analytických jazycích

Eva HAJIČOVÁ: Aktuální členění věty a výstavby promluvy

Radoslav VEČERKA: Poznámky k metodologii historického zkoumání slovanské syntaxe

František ČERMÁK: Povaha a souvislosti některých univerzálií v sémantice a morfologii

Iva NEBESKÁ: Univerzália a specifika v kognitivní sémantice

Ludmila UHLÍŘOVÁ: Pravděpodobnost v jazyce

Zdenka RUSÍNOVÁ: Transpozice ve vztahu k mutaci a reprodukci

Jaroslav HUBÁČEK: K základním pojmům tzv. sociální dialektologie

Eva HAVLOVÁ: Homonyma v etymologických slovnících

Milan JELÍNEK: Styl encyklopedických statí

Milena ŠIPKOVÁ: K didaktickému aspektu lingvistických teorií