Čeština – univerzália a specifika 3

Hladká, Zdeňka, Karlík, Petr (Ed.): Čeština - univerzália a specifika 3. Brno, 2001, ISBN: 80-210-2532-8.