Česká morfologie a korpusy

Klára Osolsobě: Česká morfologie a korpusy. Praha, 2014, ISBN: 978-80-246-2562-1.