Antiqua Cuthna 4. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680)

Antiqua Cuthna 4. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680)

Škarpová, Marie; Kosek, Pavel; Slavický, Tomáš; Bělohlávková, Petra (Ed.)

Antiqua Cuthna 4. Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619-1680) (Monografie)

SOA Praha - SOA Kutná Hora, 2010, ISBN: 978-80-86772-51-6, (ISBN 978-80-86791-89-0 (Koniasch Latin Press)).

OBSAH SBORNÍKU

Editorial (Marie Škarpová – Pavel Kosek – Tomáš Slavický – Petra Bělohlávková)
Anna Fechtnerová (doplnily a k vydání připravily Kateřina Valentová a Hedvika Kuchařová): Fridrich Bridelius v záznamech jezuitských katalogů / Der Ordensweg von Fridrich Bridelius in den Jesuitenkatalogen

LITERÁRNÍ HISTORIE / LITERATURGESCHICHTE
Marie Škarpová: Hymnograf Fridrich Bridelius. Několik literárněhistorických poznámek k rozsahu pojmu / Der Hymnograph Fridrich Bridelius. Einige literaturgeschichtliche Bemerkungen zur Spannweite des Begriffs
Hana Bočková: K Bridelovu Křesťanskému učení veršemi vyloženému / Bridels Křesťanské učení veršemi vyložené [Christliche Lehre, in Versen ausgelegt]
Jana Nešněrová: Jesličky: struktura kancionálu, struktury v kancionálu / Jesličky [Das Krippelein]: innere und äußere Strukturen des Gesangbuches
Jan Linka: Logica coelestis aneb Setkání Fridricha Bridelia s Johannem Nadasim / Logica coelestis oder Die Begegnung von Fridrich Bridelius und Johannes Nadasi
Jan Malura: Meditace o nebi nejen u Bridela / Die Meditation über den Himmel nicht nur bei Bridel
Timotea Vráblová: Niekoľko poznámok k poetike slovenských barokových vianočných piesní / On the Poetics of the Baroque Slovak Christmas Songs

EDITOLOGIE / EDITIONISTIK
Pavel Kosek: Grafická stránka kancionálu Fridricha Bridelia Jesličky. Staré nové písničky / Die graphische Gestaltung des Gesangbuches Jesličky. Staré nové písničky [Das Krippelein. Alte neue Liedelein] von Fridrich Bridelius
Jiří Novotný: »Tys medovitá dílně...« / »Du bist die Honigwabe…«
Veronika Steffal Vladimírová: Ortografie Duší v očistci Fridricha Bridelia / Die Orthographie des Druckes Duše v očistci [Die Seelen im Fegefeuer] von Fridrich Bridelius

HUDEBNÍ HISTORIE A ETNOMUZIKOLOGIE / MUSIKGESCHICHTE UND ETHNOMUSIKOLOGIE
Jiří Sehnal: Úkoly pro českou katolickou hymnologii / Die tschechische katholische Hymnologie und deren Aufgaben
Tomasz Jeż: Seminarium divarum Barbarae et Rosaliae v K utné Hoře: dobový kontext barokní tvorby Fridricha Bridelia / Seminarium divarum Barbarae et Rosaliae in Kuttenberg: der zeitgeschichtliche Kontext des Schaffens von Fridrich Bridelius
Vladimír Maňas: Tisky barokních náboženských bratrstev jako hymnologický pramen / Die Drucke der barocken Religionsbruderschaften als hymnologische Quelle
Tomáš Slavický: Staré nové písničky. Brideliova redakce nápěvů mezi předchozí tradicí a následnou recepcí / Alte neue Liedelein. Bridels Redaktion der Liedmelodien zwischen vorheriger Tradition und nachfolgender Rezeption
Lubomír Tyllner: Bedřich Bridel a lidový zpěvní repertoár v Čechách / Fridrich Bridelius und das Volksgesangsrepertoire in Böhmen
Věra Frolcová: Dědictví Brideliových Jesliček v koledách na Moravě a ve Slezsku / Auf den Spuren der Nachklänge von Bridels Gesangbuch Jesličky [Das Krippelein] in den Weihnachtsliedern aus Mähren und Schlesien
Hana Urbancová: Bridelius a dokumentácia vianočného repertoáru na Slovensku v 19. a 20. storočí / Bridelius und die Dokumentation des Weihnachtsrepertoires in der Slowakei des 19. und 20. Jahrhunderts

VARIA
Petr Havlíček SJ: Jezuitské misie v barokních Čechách. Náčrt podoby jezuitských rekatolizačních misií ve druhé polovině 17. století / Die Jesuitenmissionen in Böhmen der Barockzeit. Eine Skizze zum Bild der jesuitischen Rekatolisierungsmissionen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
Miloš Sládek: »Antonín Škarka nový a neznámý« aneb Dobové okolnosti vydání souboru studií o Fridrichu Bridelovi / »Antonín Škarka neu und unbekannt« oder Die zeitbedingten Schicksale einer Publikation über Fridrich Bridel

ZPRÁVY & RECENZE / BERICHTE & REZENSIONEN
Projekt Bridelius a Kutná Hora (Petra Bělohlávková)
Panelová výstava Jezuité na Kutnohorsku v období baroka (Jana Vaněčková)
Jezuitské rezidence na Čáslavsku a K utnohorsku a jejich současný stav (Jana Vaněčková – Vojtěch Vaněk)
Kutnohorská bible Martina z Tišnova (Josef Kremla)
Jan Baťa (ed.), Kutnohorský kodex / Codex Kuttenbergensis. Praha 2008 (Jana Vaněčková)
Objevený prvotisk děkanské knihovny v K olíně (Miroslava Jouzová)
Karel Černý – Jiří M. Havlík, Jezuité a mor. Praha 2008 (Jana Vaněčková)
Jaromír Linda – Alexandr Stich – Alena Fidlerová – Martina Šulcková (Bekešová) a kol., Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, I/1-2: A-J; II /1-2: K-O. Praha 2003-2007 (Miroslava Jouzová – Josef Kremla)
Komnata pana Jana Smíška (Josef Kremla)
Symposium Sedlec 1300 & 1700 (Vojtěch Vaněk)
Kutnohorské podzemí a jeho průzkum (Pavel Novák)
Výstava Františka Zelenky v Českém muzeu stříbra (Lada Bartošová)
Seznam vyobrazení