A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the context of Czech and British scolarly discouses)

A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the context of Czech and British scolarly discouses)

Křístek, Michal

A Comparison of 20th Century Theories of Style (in the context of Czech and British scolarly discouses) (Monografie)

Masarykova univerzita, Brno, 2012, ISBN: 978-80-210-5944-3.

The book tries to compare theoretical approaches towards style and stylistics during the 20th century in the context of Czech and British scholarly discourses.
Práce poskytuje srovnání teoretických přístupů k problematice stylu, a to v rámci českého a anglosaského (především britského) kontextu. Cílem bylo ukázat a srovnat odlišná metodologická pojetí založená na odlišných teoretických východiscích – proto byly zvoleny dva odlišné kulturní okruhy: pozornost je však samozřejmě věnována také vztahů mezi nimi. Dvacáté století bylo vybráno úmyslně, jako období, v němž se v obou prostředích stylistika konstituovala jako moderní teoretická disciplína opírající se o základnu lingvistiky a literární vědy. Práci mohou využít jak domácí, tak zahraniční studenti a vyučující, především bohemisté a anglisté.