111 let českého dopisu v korpusovém zpracování

111 let českého dopisu v korpusovém zpracování

Hladká, Zdeňka

111 let českého dopisu v korpusovém zpracování (Korpus)

03.01.2013.

Publikace mapuje 111 let vývoje tradičního dopisu, žánru, který se v současné době ocitá pravděpodobně na konci své existence. Na dvou CD je v korpusovém uložení i v plné textové podobě zaznamenáno 2 000 ručně psaných osobních dopisů různých pisatelů z let 1902 až 2012. Texty jsou detailně sociolingvisticky a nářečně označkovány, připojeny jsou též fotokopie originálů. Jako jedinečný materiálový pramen je publikace určena především lingvistům, přináší však cenné informace i odborníkům z jiných oblastí a bezpochyby zaujme i laické čtenáře.