Milan Jelínek

(* 1923 – † 2014)

Vystudoval na filozofické fakultě v Brně češtinu, ruštinu a srbocharvátštinu mj. u F. Trávníčka, A. Kellnera, J. Kurze, nadstavbovou indoevropeistiku u V. Machka. Krátce učil na gymnáziích, potom byl asistentem slovanského semináře na filozofické fakultě, 1950–53 redaktorem nakladatelství Rovnost v Brně. Odtud odešel do brněnské pobočky akademického Ústavu pro jazyk český v Brně; 1950 PhDr., 1956 CSc. Od r. 1958 znovu kmenově na filozofické fakultě v Brně; tam 1960 docent a 1964 profesor české mluvnice a stylistiky. 1961–62 hostující docent českého jazyka a literatury na univerzitě v Greifswaldu, 1965–66 lektor na pařížské Sorbonně. Byl děkanem filozofické fakulty a prorektorem brněnské univerzity, r. 1971 převeden z politických důvodů do brněnské pobočky akademického Ústavu pro jazyk český. Po r. 1989 byl reaktivován jako profesor; stal se prvním popřevratovým rektorem brněnské univerzity. Vyvíjel intenzívní činnost vědecky organizační. Předmětem jeho badatelského úsilí je převážně nový český jazyk od obrození do současnosti, zejména v oblasti stylistiky, tvoření slov a syntaxe. Podílel se pracovně na rozsáhlých dílech české (i slovenské) lexikografie. Vedle práce výzkumné a badatelské věnuje soustavnou pozornost otázkám jazykové správnosti a kultury. Metodologicky vychází z funkčního pojetí jazyka v duchu Pražské školy a samostatně je dále rozvíjí, poučen teoretickými výsledky stylistických škol ruské a francouzské.

L.: D. Šlosar, ČJL 43, 1992–93, 141–142; (bibliografie), SPFFBU A 41, 1993, 141–147; J. Kraus, NŘ 76, 1993, 221–222; Karlík, P. – Krčmová, M. (ed.): Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, B. 1998 (tam životopisný medailon z pera M. Krčmové a jubilantova bibliografie); P. Karlík, NŘ 81, 1998, 157–159; J. Zeman, Češtinář 13/5, 2002–2003, 129–130; M. Krčmová, ČJL 53, 2002–2003, 241–243; Prof. Milanu Jelínkovi k 80. narozeninám (= Sborník prací Filozoficko‑přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, ř. jazykovědná D 3), Op. 2003; M. Křístek, SPFFBU A 51, 2003, 249–252 (a bibliografie na str. 252–255); H. Šindlerová, NŘ 86, 2003, 157–160 (s dodatky k bibliografii); A. Zura, Bohemistyka 3, 2003, 281n.; E. Minářová, Bohemistyka 3, 2003, 356n