Jan Chloupek

(* 1928 – † 2003)

Vystudoval češtinu a angličtinu na filozofické fakultě v Brně mj. u A. Kellnera, F. Trávníčka, J. Vachka. Po absolutoriu fakulty působil učitelsky na středních školách. 1952 přijat do brněnské pobočky akademického Ústavu pro jazyk český; vykonával i funkci jejího interního vedoucího. 1969 přešel na filozofickou fakultu brněnské univerzity jako docent (habilitovaný 1962), od 1987 jako profesor českého jazyka. 1953 PhDr., 1958 CSc., 1987 DrSc. Byl proděkanem a v letech 1980–89 děkanem filozofické fakulty. 1965–66 hostující docent a lektor češtiny na univerzitě v Erlangen. Vědecky pracoval v oboru lingvistické bohemistiky. Specializoval se na jazyk současný, zprvu zejména na lidová nářečí, postupně stále více na jazyk spisovný, jeho mluvnickou a lexikální normu i jeho stylistiku. Mnoho pozornosti věnoval otázkám a problémům jazykové kultury a popularizaci výsledků jazykovědné práce. V jeho tvorbě postupně stále sílil aspekt obecně lingvistický a jazykovědně teoretický. Metodologicky vycházel ze strukturního pojetí jazyka a lingvistiky funkční a prohluboval zejména její sociolingvistickou koncepci.

L.: (bez autora), in: Dialekt und Dialektologie, Wiesbaden 1980, 398–399; J. Balhar, ČJL 38, 1987–88, 464–467; M. Krčmová, SPFFBU A 36, 1988, 7–9 (a 10–14 bibliografie); R. Večerka, NŘ 71, 1988, 158–161; M. Krčmová, JazA 30, 1993,124–128; táž, ČJL 48, 1997– 98, 228–229; (dodatek k bibliografii), SPFFBU A 46, 1998, 203–205; M. Krčmová, NŘ 81, 1998, 262–264; táž, JazA 35, 1998, 61–65; J. Zeman, Češtinář 14/2, 2003–2004, 43–44; (dodatek k bibliografii), SPFFBU A 51, 2003, s. 259; M. Krčmová, Bohemistyka 3, 2003, 279–281; táž, Stylistika 12, 2003, 392–395; táž, Universitas 36, 2003, 15–17; M. Krčmová – M. Křístek, SPFFBU A 52, 2004,159–161 (tamtéž 184–185 dodatek k bibliografii); táž, ČJL 54, 2003–2004, 145–147; táž, SaS 65, 2004, 79–80; E. Minářová, NŘ 87, 2004, 44–45