Dušan Šlosar

(* 1930)

Vystudoval češtinu a ruštinu na filozofické fakultě brněnské univerzity mj. u A. Kellnera, F. Trávníčka, J. Kurze. Po působení v brněnské pobočce akademického Ústavu pro jazyk český (1953–59) přešel na filozofickou fakultu brněnské univerzity. 1967 PhDr. a CSc., 1982 doc., od 1990 profesor českého jazyka. Působil učitelsky na zahraničních univerzitách, v Greifswaldu (1963–64) a jako hostující profesor v Münsteru (1989–90) a v Řezně (1991–92). Nositel Medaile Ministrstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně a Zlaté medaile Masarykovy univerzity. Vědeckou činnost v jazykovědné bohemistice zahajoval jako dialektolog (v ÚJČ se mimo jiné účastnil přípravných prací pro český nářeční atlas), postupně svůj odborný zájem přesouval k historii češtiny, zejména na úseku morfologie a slovotvorby. Jeho práce se vyznačují metodologickou vytříbeností a filologickou akribií. Průběžnou pozornost věnoval problematice jazykové kultury a její popularizace.

L.: J. Chloupek, SaS 52, 1991, 151–152; M. Čejka, NŘ 74, 1991, 38–42; (bibliografie), SPFFBU A 39, 1991, 99–103; R. Večerka, LF 114, 1991, 274–275; J. Skutil, VVM 47/3, 1995, 310–311; Pocta Dušanu Šlosarovi, Boskovice 1995 (tam medailonek od J. Pleskalové); J. Pleskalová, NŘ 83, 2000, 216–217; J. Pleskalová – P. Kosek – M. Křístek, SPFFBU A 53, 2005, 196–198 (a na str. 217–218 dodatek k bibliografii); J. Trávníček – J. Voráč: Jaké hlavy, takový jazyk. Rozhovor s Dušanem Šlosarem, Brno 2008