Bohuslav Havránek

(* 1893 – † 1978)

Vystudoval slovanskou, klasickou a indoevropskou filologii v Praze u F. Pastrnka, J. Polívky, E. Smetánky, J. Zubatého. Po habilitaci v Praze převzal r. 1928 na brněnské univerzitě Vondrákovu stolici slovanské filologie, po r. 1945 přešel do Prahy na Univerzitu Karlovu; byl jedním ze zakladatelů Vysoké školy ruského jazyka v Praze. Zastával důležitá a řídící místa na univerzitě i v akademii, v redakcích centrálních časopisů a v týmech zpracovávajících kolektivní díla gramatologická a lexikografická. Akademik ČSAV. Vyvíjel intenzívní vědecky organizační činnost i mimo republiku, zejména též jako vlivný člen Mezinárodního komitétu slavistů. Badatelsky se věnoval slavistické jazykové komparatistice a paleoslovenistice i slovanským jazykům jednotlivým, zvláště ruštině. Daleko největší část jeho vědeckého díla je však bohemistická; je orientována synchronně i diachronně, pojednává o jazyce spisovném i o dialektech. Byl jedním ze zakládajících členů Pražského lingvistického kroužku a spolutvůrcem jeho jazykovědné teorie a metodologie. Od konce 2. světové války byl mezinárodně uznávanou vedoucí osobností české jazykovědné bohemistiky a slavistiky.

L.: K. Hausenblas, ČJ 3, 1953, 10–14; K. Horálek, RJ 3, 1953, 69–73; týž, SaS 14, 1953, 23–29; S. Ivančev, BălgEz 1953; A. Jedlička, NŘ 36, 1953, 15–19; Š. Peciar, JazČ 7, 1953, 130–134; (sborník) Studie a práce lingvistické I, P. 1954 (tam též bibliografie z pera Z. Tyla, 529–551); (sborník) AUC–SlPr 4, 1962 (tam též bibliografie z pera Z. Tyla, 727– 738); K. Svoboda, ČJL 13, 1962–63, 173–177; K. Hausenblas, SaS 24, 1963, 1–8; A. Jedlička, NŘ 46, 1963, 1–12; Š. Peciar, JazČ 14, 1963, 98–101; V. Barnet, RJ 13, 1962–63, 345–348; V. Barnetová, ČRus 7, 1962, 57–58; (Red.), ČRus 13, 1968, s. 1; J. Jelínek, ČJL 23, 1972–73, 273–275; (Red.), RJ 23, (25), 1972–73, 234–235; A. Jedlička, NŘ 56,1973, 2–10; Š. Peciar, SlR 38, 1973, 229–231; M. Dokulil, SaS 34, 1973, 1–14 (tam též bibliografie z pera M. Tylové, 14–20); K. Hausenblas, JazA 10, 1973, 6–7; D. Šlosar, LF 96, 1973, 38–39; M. Zatovkaňuk, ČRus 18, 1973, 1–2; A. Jedlička, NŘ 61, 1978, 225–233; V. Barnet, ČRus 23, 1978, 145–147; týž, BÚRJL 17, 1973, 7–12; R. Večerka, SPř, 1978, 246– 247; týž, VČA 87, 1978, 354–356; I. Němec, LF 101, 1978, 233–234; M. Dokulil, SaS 39, 1978, 81–83; M. Tylová, ibid., 83–85 (bibliografie); S. Ivančev, Să pEz 3/5, 1978, 92–94; F. Jakopin, SR 27, 1979, 158–160; L. Řeháček, Sl 48, 1979, 434–440; J. Siatkowski, PorJęz, 1979, 76–80; S. Urbanczyk, JP 59, 1979, 1–5; M. Ivić, JslFil 35, 1979, 241–242; F. V. Mareš, Alm. d. Öster. Akad. d. Wiss. 128 (f. d. Jahr 1978), 1979, 353–358; týž, Slovo 29, 1979, 133–136; E. Eichler, ZfSl 25, 1980, 155–157; A. Jedlička, Zbornik za filologiju i lingvistiku 22, 1979, 217–220; A. Jedlička, ČJL 33, 1982–83, 270–274; J. Petr a M. Tylová: Bohuslav Havránek: Bibliografický soupis vědeckých prací s přehledem činnosti, P. 1985; Sborník k poctě stého výročí narození akad. Bohuslava Havránka (= AUC–SlPr 34, 1990); J. Zeman, Češtinář 3, 1992–93, 61–62; J. Kraus, ČJL 43, 1992–93, 78–81