Adolf Kellner

(* 1904 – † 1953)

Absolvoval filozofickou fakultu MU v Brně a jako žák Vondrákův a Trávníčkův rozšířil své slavistické vzdělání postgraduálním studijním pobytem u K. Nitsche v Krakově o polonistiku. PhDr. Učil na středních školách, na filozofickou fakultu v Brně byl jako mimořádný profesor povolán r. 1945, posléze byl profesorem řádným. Na fakultě zastával funkci ředitele knihovny Slovanského semináře. Založil dialektologické oddělení v brněnské pobočce akademického Ústavu pro jazyk český. Bádal v oblasti dialektologie češtiny. Jeho monografie se na jistou dobu staly modelem pro nářeční monografie jeho spolupracovníků a žáků. Vycházeje z teoretických zásad jazykově zeměpisné školy románské a systémového pojetí jazyka v duchu Pražské školy, řešil složité otázky jazykových kontaktů, jazykového míšení a přechodných dialektů.

L.: M. Jelínek, ČMM 72, 1953, 184–190; A. Lamprecht, SaS 14, 1953, 97–102; V. Vážný, NŘ 36, 1953, 189–190; S. Králík, SlSb 51, 1953, 417–418; (sborník) Adolfu Kellnerovi, Op. 1954; J. Skulina, SPFFBU A 2, 1954, 91–95 (tam i bibliografie 95–97); J. Balhar, NŘ 67, 1984, 41–43