Lidé

Vedení ÚČJ

doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (vedoucí pracoviště)

Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (zástupkyně vedoucí pracoviště)

Sekretariát

Jaroslava Vybíralová

Vyučující ÚČJ

Mgr. et Mgr. Vít Baisa, Ph.D.

Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.

Mgr. Pavel Caha, Ph.D.

Mgr. Linda Doleží, Ph.D.

Mgr. Marek Grác, Ph.D.

Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.

RNDr. Miloš Jakubíček

prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.

RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.

doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Šrámková

PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Externí vyučující ÚČJ

Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (MU, Brno)

PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (MU, Brno)

doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (UK, Praha)

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)

PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (ÚJČ AV ČR)

PhDr. Helena Karlíková, CSc. (ÚJČ AV ČR)

PhDr. Stanislava Kloferová, CSc. (ÚJČ AV ČR)

Mgr. Jana Villnow Komárková, Ph.D. (ÚJČ AV ČR)

Mgr. et Mgr. Ewa Alicja Leix, Ph.D. (MU, Brno)

Mgr. Tereza Lojdová (MU, Brno)

RNDr. Adam Rambousek, Ph.D. (MU, Brno)

Mgr. Jana Zemanová, Ph.D. (MU, Brno)

Mgr. Hana Žižková (MU, Brno)

Studenti doktorského studia

Mgr. Zuzana Děngeová *

Mgr. Soňa Hartmannová

Mgr. Simona Khatebová (prezenční) *

Mgr. Veronika Kloudová (prezenční)

Mgr. Sabina Konečná

Mgr. Michala Králíková

Mgr. Petra Macurová

Mgr. Petr Malčík

Mgr. Jakub Maruš

Mgr. Magda Šplíchalová (prezenční) *

Mgr. Kateřina Najbrtová

Mgr. Anton Poludněv (prezenční)

Mgr. Pavla Šuráňová

Mgr. Michaela Švábová*

Mgr. Pavlína Vališová

Mgr. Jarmil Vepřek (prezenční)

Mgr. Hana Žižková

Mgr. et Mgr. Lucie Janků (prezenční)

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek (prezenční)

Mgr. Bronislav Stupňánek, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lucie Štěrbová (prezenční)

* studium aktuálně přerušeno

Emeritní profesoři

prof. PhDr. Miroslav Grepl, CSc.

prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc.

prof. PhDr. Dušan Šlosar, CSc.