Doktorské studium – synchronní lingvistika

V rámci synchronního studia je kladen důraz na moderní formální přístupy
ke gramatice (generativní gramatika a generativní fonologie). Studenti se
v rámci pravidelných každotýdenních seminářů (vyučovaných střídavě anglicky a
česky)seznamují na základě konkrétních dat se současnými teoriemi v rámci
Principů a Parametrů (kartografie, nanosyntax, government phonology,
distribuovaná morfologie). Důraz je kladen na časté konzultace s vedoucím
práce a na integraci jednotlivých studentů do skupiny, v níž spolu mohou
smysluplně spolupracovat. Kromě oficiální výuky probíhá pravidelně
tzv. “syntax reading group”, kde se diskutuje o vybraných článcích
relevantních pro probíhající výzkum. Existuje snaha zajistit doktorandům
nad rámec stipendií pozice ve výzkumných projektech. Hlavními
vyučujícími v tomto směru DS jsou v Ústavu českého jazyka FF MU Pavel Caha a
Markéta Ziková.
ÚČJ je (na české poměry) centrem čilého mezinárodního provozu. Za
poslední dva roky u nás přednášeli (mezi jinými) následující zahraniční
hosté (někteří i dlouhodobě):
  • Gillian Ramchand
  • Guido Vanden Wyngaerd
  • Jonathan Bobaljik
  • Marcel den Dikken
  • Michal Starke
  • Rajesh Bhatt
  • Susi Wurmbrand
  • Tarald Taraldsen
  • Tobias Scheer