Přihlášky k zářijovému termínu SZZ

   Od 29. 6. do 15. 8. 2016 jsou na webových stránkách Ústavu českého jazyka (Studium – Závěr studia – Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám nebo pod Formuláře ke studiu) otevřeny přihlášky ke SZZ. Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).
Termíny v září jsou pouze ŘÁDNÉ a SZZ se budou konat v týdnu od 12. 9. do 16. 9. 2016 na Joštově 13 (termíny budou upřesněny podle počtu přihlášených). Informace podává sekretariát ÚČLK – Mgr. E. Zachová.
Bakalářské a magisterské SZZ oboru český jazyk se specializací počítačová lingvistika proběhnou 8. 9. a 9. 9. 2016 na Joštově 13 (informace podává dr. Hlaváčková).

Posted on Aktuality

ÚČJ FF MU získal ocenění Národní kanceláře CEEPUS

Ve čtvrtek 26. května 2016 ocenila Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Certifikát The Czech National CEEPUS Office Prize je udělován již od roku 2012 a v letošním roce ho získalo šest pracovišť z pěti českých univerzit. Jednou z oceněných byla i mobilitní síť Ústavu českého jazyka FF MU s názvem Language and literature in a Central European context, vedená Mgr. Lucií Rychnovskou, Ph.D.

Program CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě, v jehož rámci mohou studenti a akademičtí pracovníci uskutečňovat studijní a výukové pobyty na zahraničních univerzitách, a získávat tak cenné zkušenosti na zahraniční akademické půdě.

Srdečně gratulujeme!

Posted on Aktuality

Státní závěrečné zkoušky – červnový termín

Bakalářské SZZ oboru Český jazyk a lite­ra­tura proběh­nou 6. 6. 2016 na Údolní 53, magis­ter­ské SZZ oborů Český jazyk a lite­ra­tura a Učitel­ství českého jazyka a lite­ra­tury proběh­nou 7. 6. 2016 na Joštově 13 (infor­mace podává sekre­ta­riát Ústavu české lite­ra­tury a knihov­nic­tví). Bakalářské a magis­ter­ské SZZ oboru Český jazyk se specia­li­zací počítač­ová lingvis­tika proběh­nou 14. 6. 2016 na Joštově 13 (infor­mace podává dr. Hlaváčková).

Posted on Aktuality