Pokyny pro odevzdání diplomových prací

Pokyny pro studenty, kteří odevzdávají Bc. nebo Mgr. diplomovou práci na Ústavu českého jazyka v jarním semestru 2017 (na základě pokynů studijního oddělení FF MU).

DO 31. 3. (!PLATÍ I PRO STUDENTY, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017!)

Zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat  (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.

DO 30. 4. (STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017 – DO 30. 6.)

Odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě na sekretariát ÚČJ a současně řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce).

Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ).

Posted on Aktuality

Přihlášky k termínu SZZ – leden – únor 2017

Od 25. 11. 2016 do 4. ledna 2017 jsou na webových stránkách Ústavu českého jazyka (Studium – Závěr studia – Přihlašování ke státním závěrečným zkouškám nebo pod Formuláře ke studiu) otevřeny přihlášky ke SZZ. Přihlášení je povinné (netýká se studentů oboru PLIN).

Termíny jsou ŘÁDNÉ I OPRAVNÉ a SZZ se budou konat v týdnu od 30. ledna do 3. února 2017 na Joštově 13, budova M a Údolní 53, budova U1 (termín a místo konání bude upřesněno podle počtu přihlášených). Informace podává sekretariát ÚČJ – Jaroslava Vybíralová (e-mail: bohem@phil.muni.cz)

Posted on Aktuality

Přednášky prof. Gilian Ramchand a dr. Björn Lundquista

V pondělí a úterý 21.22. 11. 2016 budou hosty ÚČJ kolegové z univerzity v Tromsø (Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics) prof. Gilian Ramchand a dr. Björn Lundquist. Prof. Ramchand přednese dvě přednášky ze syntaxe a sémantiky: první v pondělí 21. 11. od 10:50 v učebně U25, druhou v úterý 22. 11. od 14:10 v učebně K12. Prof. Lundquist přednese dvě přednášky z morfosyntaxe: první v pondělí 21. 11. od 9:10 v učebně U25, druhou v úterý 22. 11. od 10:50 v učebně M13. Srdečně zveme všechny zájemce.

Posted on Aktuality

Týden humanitních věd na FF MU – program ÚČJ

V úterý 15. 11. 2016 budou hosty ÚČJ v rámci Týdne humanitních věd na FF MU doc. Vladimír Petkevič a dr. Alexandr Rosen z Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK v Praze. Přednesou dvě přednášky: Morfologická homonymie v současné češtině a O vícerozměrných slovních druzích aneb proč třídit podle více hledisek současně. První z přednášek se bude konat od 12:30 v učebně M23, druhá od 14:10 v učebně M12. Anotace obou přednášek zde. Srdečně zveme všechny zájemce.

Posted on Aktuality

Týden pro inkluzi

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 v rámci každoroční akce Týden pro inkluzi přednesou Mgr. Markéta Slezáková (ZČU Plzeň) a JUDr. Martin Rozumek (Organizace pro pomoc uprchlíkům) přednášky na téma Cizinci v ČR – současná situace. Akce se bude konat od 17:30 v učebně K12. Srdečně zveme všechny zájemce.

Posted on Aktuality

Přednášky prof. Susi Wurmbrand

V úterý 1. 11. 2016 bude hostem ÚČJ významná formální syntaktička prof. Susi Wurmbrand z University of Connecticut. Přednese dvě přednášky ze syntaxe: první od 10:50 v učebně M13, druhou od 14:10 v učebně K12. Srdečně zveme všechny zájemce.

Posted on Aktuality