Karen de Clercq lectures

We are happy to announce that on Tuesday May 16th and on Wednesday May
17th, dr. Karen de Clercq from Ghent University is going to deliver two
lectures at our department.

The Tuesday lecture takes place in M01 at 12:30-14:05. The title is:

Degree morphology in Czech and Latin

Wednesday’s lecture takes place in A31 at 12:30-14:05. The title is:

The nanosyntax of negative markers.

Everyone is cordially welcome.

Posted on Aktuality

Přednáška Dr. Ing. Konrada Herrmanna

Jazykovědný spolek (JaSp) Vás srdečně zve na veřejnou přednášku Dr. Ing. Konrada Herrmanna. Přednáška proběhne v angličtině.

 

CO: Leopold Silberstein and the Prague Linguistic Circle

KDE: Učebna B2.24 (Arna Nováka 1)

KDY: 25. dubna 2017 / 15:50 – 17:25

plakát s anotací: http://bit.ly/JaSp-Herrmann-A4

 

Více zde: www.facebook.com/jasp.muni .

 

Posted on Aktuality

Přednáška Mgr. Jana Chromého, Ph.D.

Jazykovědný spolek (JaSp) Vás srdečně zve na veřejnou přednášku Mgr. Jana Chromého, Ph.D. (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK).

 

CO: Lingvistické synestézie

KDE: Učebna K32 (Veveří 28)

KDY: 23. března 2017 / 17:30 – 19:05

plakát s anotací: http://bit.ly/JaSp-Chromy2

 

Více zde: www.facebook.com/jasp.muni .

 

Posted on Aktuality

Přednáška doc. Jana Havlíčka, Ph.D.

Jazykovědný spolek (JaSp) Vás srdečně zve na veřejnou přednášku doc. Jana Havlíčka, Ph.D. (Katedra zoologie PřF UK).

 

CO: Čichová komunikace

KDE: Učebna B2.44 (Arna Nováka 1)

KDY: 29. března 2017 / 15:50 – 17:25

plakát s anotací: http://bit.ly/JaSp-Havlicek

 

Více zde: www.facebook.com/jasp.muni .

 

Posted on Aktuality

Přednáška prof. Františka Čermáka

V pátek 17. 3. 2017 bude hostem ÚČJ prof. František Čermák, který prosloví
přednášku Počátky jazykových korpusů u nás. Vítáni jsou všichni zájemci.

Místo a čas: učebna M11, budova M, 13 h

Anotace:

Přednáška (vzpomínková i historizující)o tom, jak začínaly české
korpusy, především  Český národní korpus, přinese pohled na první pokusy
vystavět novou a lepší informační bázi pro jazykovědu, zpočátku ale
specificky pro lexikografii. Všimne si i postojů jednotlivých aktérů, ne
vždy příznivých, i okolností vzniku, připomene „korpusy“ tvořené původně
pro slovníky, a to i v širším kontextu evropském. Po připomenutí
některých notorických problémů naznačí i možný další vývoj.

Prof. František Čermák:

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., se jako zakladatel a dlouholetý
ředitel Ústavu Českého národního korpusu zasloužil o vznik a rozvoj české
korpusové lingvistiky a  též o přenesení  jejích metodologických  postupů
do řady dalších  slovanských zemí. Z jeho bohaté odborné činnosti je třeba
dále připomenout  alespoň práce z oblasti frazeologie,  lexikologie   a
lexikografie (Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General
Phraseology, 2007; Lexikon a sémantika, 2010; Slovník české frazeologie a
idiomatiky, 2. rozš. vyd. 2009, doplňkový onomaziologický díl 2016). Šíři
odborných zájmů prof. Čermáka  i jeho celoživotní orientaci na studenty
dokumentuje mj. opakovaně vydávané kompendium Jazyk a jazykověda.

Posted on Aktuality

Pokyny pro odevzdání diplomových prací

Pokyny pro studenty, kteří odevzdávají Bc. nebo Mgr. diplomovou práci na Ústavu českého jazyka v jarním semestru 2017 (na základě pokynů studijního oddělení FF MU).

DO 31. 3. (!PLATÍ I PRO STUDENTY, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017!)

Zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat  (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.

DO 30. 4. (STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017 – DO 30. 6.)

Odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě na sekretariát ÚČJ a současně řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce).

Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ).

Posted on Aktuality