Zvané přednášky

V týdnu od 11. 12. proběhne na ÚČJ několik zvaných přednášek.

Přednáškový cyklus Andrew Nevinse a Yasu Sudo:

ÚT 12. 12.: 14:10-15:40 B2.34 (Arna Nováka)
ÚT 12. 12.: 15:50-17:20 G23 (Grohova)
ČT 14. 12.: 15:50-17:20 T209 (Kounicova)
PÁ 15. 12.: 12:30-13:50 T205 (Kounicova)

Přednáška “Associative constructions in Czech.” Ivony Kučerové z McMaster University:

PÁ 15. 12.: 14:00-15:00 T205 (Kounicova)

Kromě zvaných přednášek proběhne také ve čtvrtek 14. 12. od 9:00 do 12:00 Doktorandský den ÚČJ.

Posted on Aktuality

SZZ

Státní závěrečné zkoušky se konají v TÝDNU od 29.1.2018. Termín je řádný i opravný. Studenti mají povinnost PŘIHLÁSIT se na zkušební termín v ISu do 3. ledna 2018. Studenti budou rozděleni ke komisím na jednotlivé dny. Rozdělení do komisí a jednotlivých dnů bude zveřejněno na nástěnkách ÚČJ, ÚČL a na webových stránkách ÚČJ. Studenti hlásící se k státní závěrečné zkoušce musí mít splněny všechny náležitosti k řádnému ukončení studia.

Posted on Aktuality

Přednáška profesora Kosty

prof. Peter Kosta (University of Potsdam)

Talk: On the Relation of Mental Lexicon (ML) and Syntactic Structure as
Demonstrated on the Categories of Gender and Animacy in European and
Indigenous Languages

Venue: T103

When: December 5th, 10:50-12:20

ABSTRACT: Abstract

One of the central questions of language theory is the relationship
between grammar (syntax) and lexicon. In order to know how a child builds
his sentence, one needs the necessary and sufficient conditions for the
definition and determination of precisely that information which is
necessary and sufficient for building up the sentence structure. We assume
that humans alone (unlike the nonhuman primates) must have the following
linguistic knowledge – let’s call it work-hypothetically simply FLN
(Language Faculty in Narrow Sense) and FLB (Language Faculty in Broad
Sense) to be able to handle both procedural semantics and syntax. A
detailed discussion of the theories of the mental dictionary is given in
Kosta (2017) and Panagiotidis (2014).

The present talk is concerned with the problem of lexical information of
ML sufficient and needed to project a well-formed sentence. We want to
show that the ML must contain not only relevant information about the
argument-predicate structure of any root, but also an information about
the hierarchy of Theta-roles. The new idea is that Animacy in Slavic and
some typologically and/or genetically cognate and non-cognate languages is
a deep rooted cognitive mental category which actually dictates the
hierarchy and ordering of Theta-roles. We want to show this on the
following syntactic structures: ergative (unaccusative), unergative,
causative, transitive, anti-causative and impersonal predicates. We will
also critically review existing theories on Valuation of Features
(Pesetsky & Torrego 2007), and give an alternative proposal including
Labeling (Kosta 2017) and Categorial Features (Panagiotidis 2014).

Posted on Aktuality

Přednáška Jeffreyho Keitha Parrotta

Jazykovědný spolek (JaSp) & Ústav českého jazyka FF MU Vás srdečně zvou na veřejnou
přednášku Jeffreyho Keitha Parrotta, Ph.D (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita
Palackého).
 CO: Variation and creativity with radically afeatural Roots
 KDE: Učebna B2.24 / FF MU / Arna Nováka 1, Brno
 KDY: 20. listopadu 2017 / 14:10 – 15:45
 plakát s anotací: http://bit.ly/JaSp-Roots- Parrott
Přednáška se koná v rámci dílny Ke kořenům (At the Roots). Ústřední otázkou dílny je, zda
jsou kořeny jinými morfémy než afixy. Jazykem dílny je angličtina.
Více zde: https://www.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/2128 .

Posted on Aktuality

Týden humanitních věd

Týden humanitních věd – program ÚČJ
15. 11. 2017, Kounicova 67a, učebna T103

10:50 Současný stav české forenzní lingvistiky
Přednášející: Mgr. Veronika Nováková
Anotace:
Přednášející z Ústavu kriminalistiky představí forenzní lingvistiku, interdisciplinární obor
aplikované lingvistiky, který se v českém prostředí rozvíjí mimo akademickou sféru. Cílem
přednášky je seznámit zájemce s postavením tohoto oboru v rámci forenzní praxe.
Představeny budou dva nejužívanější druhy expertiz a základní typy textů, s nimiž se forenzní
lingvista při své práci setkává. Dalším tématem bude kritické zhodnocení informací o forenzní
lingvistice, které jsou běžně dostupné na českém internetu.

14:10 Jak čeština pojmenovává: Přecechtěl z Hrdlořez navštívil Rádsetoulala
z Onoho Světa
Přednášející: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Anotace:
Přednáška je věnována základním druhům antroponym a toponym užívaným v České
republice, tj. rodným jménům, příjmením, přezdívkám, hypokoristikům (= antroponyma) a
místním a pomístním jménům (= toponyma), jež jsou představeny jako výsledek předchozího
vývoje. Zaměřuje se především na starobylé typy jmen, které dodnes vzbuzují pozornost, na
jejich výklad a případný další vývoj až do počátku 3. tisíciletí: např. ze zápisu Jan ztratil kolo
→ Jan Ztratil, příjmení Přinesdomů, Vítámvás, Stojespal, přezdívka zloděje Starámse, místní
části Zlámaná nudle a Nový Svět, pole Jitrnice a Amerika, rybník Vetla, obce Láz, Lažany,
Náklo, Všetaty, Mlékojedy, Mydlovary, Suchohrdly.

15:50 Česká centra a jejich činnost. České centrum v Kyjevě
Přednášející: Mgr. Petra Landergott, Mgr. Lucie Řehoříková
Anotace:
V první části přednášky Petra Landergott představí Česká centra, jejich poslání a škálu
činnosti. Poskytne informace o síti Českých center v zahraničí, o zázemí jednotlivých center,
o výuce češtiny jako cizího jazyka, práci lektorů, počtech studentů ad. Ve druhé části přednášky Lucie Řehoříková seznámí posluchače s koncepcí výuky češtiny pro cizince na Ukrajině a s ideou zasíťování všech regionů mj. prostřednictvím lektorských stáží studentů bohemistiky, slavistiky či příbuzných lingvo-didaktických oborů. Podá též praktické informace pro případné zájemce o lektorskou stáž.

Posted on Aktuality

Přednáška profesora Emondse

Jazykovědný spolek (JaSp) & Ústav českého jazyka FF MU Vás srdečně zvou na veřejnou přednášku prof. Josepha Embleyho Emondse, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Palackého).

• CO: Three Levels of Insertion: English nominalizing suffixes
• KDE: Učebna B2.24 / FF MU / Arna Nováka 1, Brno
• KDY: 13. listopadu 2017 / 14:10 – 15:45
• handout: http://bit.ly/Emonds-handout

Přednáška se koná v rámci dílny Ke kořenům (At the Roots). Ústřední otázkou dílny je, zdali jsou kořeny jinými morfémy než afixy. Jazykem dílny je angličtina.

Více zde: https://www.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/2128 .

Posted on Aktuality

Přednáška Pavla Cahy z cyklu At the Roots

Jazykovědný spolek (JaSp) & Ústav českého jazyka FF MU Vás srdečně zvou na veřejnou přednášku Mgr. Pavla Cahy, Ph.D. (ÚČJ FF MU).

  • CO: Trees unrooted
  • KDE: Učebna B2.44 / FF MU / Arna Nováka 1, Brno
  • KDY: 6. listopadu 2017 / 14:10 – 15:45
  • plakát s anotací: http://bit.ly/JaSp-Roots-Caha

Přednáška se koná v rámci dílny Ke kořenům (At the Roots). Ústřední otázkou dílny je, zdali jsou kořeny jinými morfémy než afixy. Jazykem dílny je angličtina.

Více zde: https://www.phil.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/2128 .

Posted on Aktuality

Inkluze 5

V rámci přednášky Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka v úterý 7. 11. 2017 od 7.30 proběhne v učebně K12 přednáška na téma Inkluze.

Posted on Aktuality

Stěhování ústavu

Ústav českého jazyka se přestěhoval na novou adresu. Od začátku semestru ho najdete na Kounicově 67a. Poblíž je zastávka Klusáčkova, kde zastavují tramvaje 3, 4, 12 a autobus 80.

Posted on Aktuality

Nový web ÚČJ

V současnosti pracujeme na nových webových stránkách katedry, a proto některé informace na stávajícím webu nemusí být vždy úplně aktuální. Za jakékoliv potíže s tím spojené se omlouváme.

Posted on Aktuality