Aktuální výuka

Seznam kurzů vyučovaných ÚČJ – podzimní semestr 2017

Povinné kurzy jak pro bakalářské studium, tak pro navazující magisterské a doktorské jsou označeny červeně.

Kódy a názvy kurzů, které nejsou primárně určeny studentům oborů Český jazyk a literatura a Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, jsou označeny kurzivou.

Nejsou uváděny kurzy, které vyučující ÚČJ učí pro ÚČL.

Mgr. et Mgr. Vít Baisa
PLIN028 Počítačová sazba textových dokumentů Čt 10.50–12.25; G13
Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
CJBA37 Slovenština bez rozvrhu, formou e-learningu
CJBB138 Stará čeština Čt 10.50–12.25; T103
Mgr. Pavel Caha, Ph.D.
CJA010 Současný český jazyk – syntax sk. 01: Út 12.30–14.05; T209
(souběžně s CJBB179  Syntax češtiny – překlenovací seminář) sk. 02: Út 10.50–12.25; T103
CJBB177 Approaches to Morphosyntax Po 14.10–15.45; T209
CJBB172 Introduction to Czech syntax Čt 14.10–15.45; U25
CJBB182 Syntax reading group I Čt 9.10–10.45; T103
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
CJDX01-08/ Doktorský seminář I-VIII (s M. Zikovou) sk. 01:   Čt 9.10–10.45; T103
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
CJBB178 Úvod do studia češtiny jako druhého/cizího jazyka Út 7.30–9.10; K12
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
Mgr. Marek Grác, Ph.D.
PLIN017 Projekty I bez rozvrhu, konzultace
PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I Pá 12.30-14.55; T209
Mgr. et Mgr. Petra Hanušková
CJBB186 Jak učit češtinu jako cizí jazyk prostřednictvím online technologií sudé Čt 14.10–15.45; B2.51
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
CJBB66 Pragmatika I sudé St 10.50–12.25;  T103; 2 h kontaktní výuka + 2 h e-learning
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
CJA001 Úvod do studia českého jazyka sk. 01: Pá 9.10–10.45; T103
sk. 02: Po 14.10–15.45; T103
CJBB189 Exkurze do české jazykové enklávy v Chorvatsku
(Termín zářijové schůzky k předmětu Exkurze do české jazykové
enklávy v Chorvatsku se bude konat 22. 9. 2017)
9.–14. října 2017
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
PLIN025 Odborná přednáška a exkurze I Pá 12.30-14.55; T209
PLIN050 Workshop počítačové lingvistiky 11.–14. 9. 2017 v posl. S505
na Fakultě informatiky MU
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
CJBB85 Počítačové nástroje pro češtinu Út 12.30–14.05; G13
CJBB105 Korpusová lingvistika – přednáška St 9.10–10.45; T103
CJBB100 Prezentační nástroje Út 14.10–15.45; G13
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
PLIN050 Workshop počítačové lingvistiky 11.–14. 9. 2017 v posl. S505
na Fakultě informatiky MU
Bc. Richard Holaj
PLIN045 Základy vývoje multiplatformních aplikací St 9.10–10.45; G13
PLIN048 Základy programování pro humanitní obory Čt 12.30–14.05; G13
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty sk. 10: Po 15.50–17.25; T103
PhDr. Ilona Janyšková, CSc.
CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I sk. 01: Út 10.50–12.25; T209
CJBB121 Úvod do slavistiky I Út 10.00–10.45; T103
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
CJBB112 Analýza pasiva v češtině Čt 10.50–12.25; T209
CJA055 Gramatika a lexikon I Čt 9.10–10.45; T220
CJBB106 Co je to vedlejší věta? Čt 12.30–14.05; T209
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
PhDr. Stanislava Kloferová, CSc.
CJBA11 Dialektologie Út 9.10–10.45; T220
 CJD22 Dialektologie pro doktorandy pracovna na ÚJČ AV ČR, Veveří 97, blokově 12 h
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
CJBA51 Historická mluvnice češtiny – přednáška Út 12.30–14.05; T207
CJA054 Historická slovotvorba a syntax Út 15.50–17.25; T207
CJA041 Historická mluvnice češtiny
(souběžně s CJBB133  Historická mluvnice češtiny
– překlenovací seminář   sk. 01)
sk. 01: Út 14.10–15.45; T205
CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I sk. 02: St 12.30–14.05; T205
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII sk. 02: Út 10.50–12.25; T218
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.
PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I Čt 15.50–17.25; T103
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
CJA015 Současný český jazyk – stylistika sk. 01: Út 10.50–12.25; N43
sk. 02:  Po 7.30–9.05; B2.52
sk. 03:  Po 9.10–10.45; B2.51
CJBB80 Stylistika češtiny – přednáška Čt 7.30–8.15; B2.43
CJBB94 Stylistika češtiny – základní kurz pro překladatele sk. 01: Pá 7.30–9.05; T207
sk. 02:  Pá 9.10–10.45; T207
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
PLIN008 Aplikovaná stylistika (se zaměřením na odborné texty) Pá 10.50–12.25; T207
Mgr. et Mgr. Alicja Ewa Leix, Ph.D.
CJBB114 Základní paměťové techniky pro studium (nejen) jazyků blokově, platí pouze pro pátek
13. 10. 2017; 8.20–16.35; G13
CJBB131 Prezentační dovednosti blokově, platí pouze pro pátek
27. 10. 2017; 8.20–16.35; G13
Mgr. Tereza Lojdová
PLIN020 Editorská práce bez rozvrhu, formou e-learningu
Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty sk. 12: St 12.30–14.05; T207
Mgr. Kateřina Najbrtová
CJBB77 Kodifikace češtiny I sk. 01:  St 15.50–17.25; T205
sk. 02:   Čt 14.10–15.45; T205
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty sk. 11: St 14.10–15.45; T103
Mgr. Olga Navrátilová, Ph.D.
CJA003 Úvod do staroslověnštiny a slavistiky pro bohemisty I sk. 03: Út 14.10–15.45; T209
sk. 04: Út 15.50–17.25; T103
CJA041 Historická mluvnice češtiny sk. 02:  St 7.30–9.05; T207
(obě skupiny souběžně s CJBB133 Historická mluvnice češtiny
– překlenovací seminář sk. 02/03)
sk. 03: Út 9.10–10.45; T209
PLIN007 Od staré češtiny k nové češtině St 10.50–12.25; T209
RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
PLIN021 Sémantická analýza v praxi Út 10.50–12.25; G13
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
CJA006 Současný český jazyk – morfologie sk. 01:  Út 9.10–10.45; T207
sk. 02: Čt 7.30–9.05; T205
CJBB84 Morfologie a korpus St 7.30–9.05; G13
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII sk. 03: vlastní pracovna v budově T
PLIN033 Algoritmický popis slovotvorby St 10.50–12.25; G13
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
CJBA13 Vývoj spisovné češtiny Út 12.30–14.05; T103
CJBB137 Čeština v průběhu 16.–19. stol. Út 14.10–15.45; T103
CJBB175 Chrématonyma v ČR St 10.50–12.25; T218
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
Mgr. Anton Poludněv
CJBB176 Co je to fonologie? Čt 14.10–15.45; L11
CJBB188 Morphosyntactic Seminar: At the Roots Po 14.10–15.45; B2.24 (blokově, platí pouze pro
6., 13., 20. a 27. listopadu a 4. prosince 2017)
RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.
PLIN035 Počítačová lexikografie Čt 14.10–15.45; G13
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D.
UZCJBE05 Didaktika českého jazyka a literatury II
(souběžně s CJBE02 Didaktika češtiny II)
St 15.50–17.25; T209
Mgr. Zdeňka Šrámková
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty sk. 01: Po 9.10–10.45; T205
sk. 02:  Po 10.50–12.25; T205
sk. 03:   Út 7.30–9.05; T205
sk. 04:   Út 9.10–10.45; T205
sk. 05:  St 7.30–9.05; T205
sk. 06:  St 9.10–10.45; T205
sk. 07:   Čt 9.10–10.45; T205
sk. 08:  Čt 10.50–12.25; T205
CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny  Út 14.10–15.45; T207
PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
CJA002 Fonetika, fonologie, teorie pravopisu sk. 01: Pá 10.50–12.25; T103
sk. 02:  Čt 14.10–15.45; T103
CJBA49 Ruský jazyk pro bohemisty I Po 9.10–10.45; T209
CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty sk. 10: Po 10.50–12.25; T209
CJBB190 Školská syntax Čt 12.30–14.05; T103
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
Mgr. Jana Zemanová, Ph.D.
CJBB78 Kodifikace češtiny II sk. 01:  St 12.30–14.05; T218
sk. 02:   St 14.10–15.45; T223
Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
CJA006 Současný český jazyk – morfologie sk. 03: Po 10.50–12.25; T220
sk. 04: Po 9.10–10.45; T103
CJBB61 Fonologie – výběrový seminář Út 10.50–12.25; T223
CJBB191 Informatorium mateřského jazyka St 14.10–15.45; T209
CJDX01–CJDX08 Doktorský seminář I–VIII (s P. Cahou) sk. 01: Čt 9.10–10.45; T103
Mgr. Hana Žižková
PLIN030 Korektorská cvičení I Čt 9.10–10.45; G13