Přednášky prof. Susi Wurmbrand

V úterý 1. 11. 2016 bude hostem ÚČJ významná formální syntaktička prof. Susi Wurmbrand z University of Connecticut. Přednese dvě přednášky ze syntaxe: první od 10:50 v učebně M13, druhou od 14:10 v učebně K12. Srdečně zveme všechny zájemce.