Pokyny pro odevzdání diplomových prací

Pokyny pro studenty, kteří odevzdávají Bc. nebo Mgr. diplomovou práci na Ústavu českého jazyka v jarním semestru 2017 (na základě pokynů studijního oddělení FF MU).

DO 31. 3. (!PLATÍ I PRO STUDENTY, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017!)

Zkontrolovat finální podobu tématu diplomové práce v aplikaci Rozpisy témat  (https://is.muni.cz/auth/rozpis) – tj. zda je student k tématu přihlášen, zda je zadán vedoucí práce, zda nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.

DO 30. 4. (STUDENTI, KTEŘÍ BUDOU OBHAJOVAT V ZÁŘÍ 2017 – DO 30. 6.)

Odevzdat diplomovou práci v tištěné podobě na sekretariát ÚČJ a současně řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce).

Jakmile je Vaše práce zveřejněna v ISu, musíte přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků (SZŘ).