Doktorandský den Brno – Regensburg

V pátek 11. 11. 2016 se uskuteční Doktorandský den Brno – Regensburg, v jehož rámci představí svoji práci doktorandi ÚČJ FF MU a hosté z centra bohemistických studií na univerzitě v Regensburgu. Akce se bude konat od 9:00 v místnosti 107 na Komenského náměstí. Srdečně zveme všechny zájemce.